Krajská kola třiadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku skončila.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 213 obcí. Obce, které v krajských klání získaly prvenství, postupují do celostátního kola soutěže, jehož vítěz získá titul „Vesnice roku 2017“.

Finalisté Vesnice roku 2017:

Celostátní kolo soutěže se uskuteční od 3. do 9. září a jeho výsledky oznámí ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová na Jarmarku venkova v Luhačovicích 16. září 2017.

S příchodem letních měsíců také začíná období krajských slavností, na kterých si oceněné obce převezmou ceny z rukou zástupců vyhlašovatelů soutěže. Přihlášené obce byly hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Vyhlašovatelem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Spoluvyhlašovatelem soutěže je Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Sdružení místních samospráv ČR a jednotlivé kraje v případě krajských kol soutěže.

Více informací na www.vesniceroku.cz

Zdroj:

Autor Redakce