otevrena-spolecnost-pravo-na-informace
Otevřená společnost připravila a zveřejnila analýzu Nálezu ÚS, který hledá rovnováhu mezi přístupem k informacím a autorskoprávní ochranou.

Nález Ústavního soudu p. zn. IV. ÚS 3208/16 zahájil dlouho očekávanou, ale také nejspíše dlouhou a trnitou cestu k nalezení ústavně přijatelné rovnováhy mezi právem na informace a ochranou autorského práva.

Ukazuje však, že výsledná podoba bude hodně jinde, než se zatím správní soudy včetně Nejvyššího správního soudu domnívaly.

Nález Ústavního soudu i jeho analýza od Oldřicha Kužílka jsou ke stažení na stránce:

www.otevrenaspolecnost.cz/uz-jste-to-slyseli/5376-autorske-pravo-a-pristup-k-informacim

ZDROJ:

Autor Redakce