penize-eura
S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení.

V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení se podává pouze elektronicky a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Kdo má povinnost podávat kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení obecně podávají osoby registrované k DPH v tuzemsku jako plátci daně, přičemž není rozhodné, zda se jedná o tuzemský nebo zahraniční subjekt.

Více informací zde: Kdo podává kontrolní hlášení?

Dobrý software to udělá za vás

Například software GINIS od společnosti Gordic je vybaven mechanismy, které na úrovni jednotlivých agend zajistí evidenci údajů potřebných pro uvedený výkaz. Systém umožňuje evidenční hodnoty pořídit a zachycuje samozřejmě i provázanost mezi doklady, která vzniká například při účetních opravách.

Pro lepší kontrolu a případné dohledávání nejasností v oblasti DPH byl modul UCR vybaven novou úlohou Daňová evidence, která nabízí náhled na atributy daňových dokladů později vykazovaných v kontrolním hlášení.

Jednoduchým způsobem lze v rámci úlohy dohledat zdrojová data až do detailní úrovně jednotlivých účetních zápisů. Úloha tak významně zvyšuje efektivitu zpracování a kontroly v oblasti DPH.

Zdroj:

Autor Redakce