Podle průzkumu provedeného Asociací moderně komunikujících občanů a starostů (AMKOS) chce být naprostá většina Čechů informována o tom, co se děje v místě jejich bydliště.

Uvítali by ale moderní způsob komunikace, protože na webové stránky obcí či k vývěskám chodí jen naprosté minimum z nich.

,,Většina dotázaných lidí se shodla na tom, že netuší, kdy naposledy byla na webu obce, a řada z nich tak neučinila nikdy. Občané přitom potvrzují, že chtějí dostávat informace o dění v obcích a že je to pro ně důležité,“ řekl k průzkumu Miroslav Kubásek, člen AMKOS.

Přes devadesát procent dotázaných se shodlo, že by pro ně bylo nejlepší dostávat informace emailem či jiným způsobem do mobilního telefonu, aby je informace zastihly kdekoli. Tištěné zpravodaje čte pouze polovina z dotázaných a rozhlas není slyšet všude či mu bývá při zvýšené dopravě špatně rozumět a tak ani tyto prostředky nejsou vnímány jako dostatečné.

Naprostá většina občanů se také shodla na tom, že by o dění v obci ráda rozhodovala např. hlasováním právě prostřednictvím mobilních telefonů.

,,Pokud dáme občanům možnost podílet se na zlepšování života v jejich obcích a budeme je brát jako rovnocenné partnery v řešení obecních záležitostí, věřím, že se sami stanou všímavější ke svému okolí,“ dodal k průzkumu Miroslav Kubásek.

Zdroj:

Autor Redakce