otevrena-spolecnost-pravo-na-informace
Stáhněte si zdarma novou příručku k občanské participaci!

Zaměřili jsme se na to, jak se informovat, jak komentovat a jak se podílet na rozhodování o nejbližším okolí, zejména pokud vám ještě není dvacet.

Zajímá vás, kde hledat důležité informace, jak je třídit, interpretovat? Přejete si dát najevo svůj názor? Toužíte svět kolem sebe měnit, než změní on vás? Stáhněte si zdarma naši publikaci.

Nejen studentům dáváme k dispozici srozumitelný návod, jak ovlivňovat dění ve škole i v obci. Příručka může sloužit také jako potřebný právní i metodický základ pro projekty, které se věnují aktivnímu občanství.

Publikace je také vhodnou pomůckou v hodinách základů společenských věd, občanské nauky i v navazujících dobrovolných aktivitách a kroužcích. Obsahuje jeden veliký projekt a řadu menších úkolů, které můžete využít i jednotlivě.

Představujeme atraktivní možnost podílet se na rozhodování školy nebo obce. Dozvíte se, na které informace máme nárok, jakými postupy se rozhoduje o změnách v našem okolí a jak tyto změny můžete sami ovlivnit.

Kniha vznikla díky podpoře Nadace BLÍŽKSOBĚ.

ZDROJ:

Autor Redakce