logo

O studii

Informační koncepce definuje pravidla pro pořizování a provozování ISVS, stanovuje cíle v oblasti bezpečnosti i kvality.

Mám zájem o více informací

Ilustrativní obrázek

logo

Informační koncepce je povinným dokumentem pro úřady a naplňuje vyhlášku č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS.

Studii pro Vás vypracujeme tak, aby úspěšně prošla celým atestačním procesem a byla Vám opravdu k užitku.

Ke studii Vám přidáme také důležitou provozně bezpečnostní dokumentaci.

Nejvýznamnější kapitoly studie:

  1. Přehled provozovaných ISVS a provozních agend s vazbou na ISVS - kapitola podrobně popisuje software, který je považován za ISVS, nebo s nějakým ISVS komunikuje.
  2. Zásady a postupy pro správu ISVS - kapitola definuje zásady, které musejí být dodržovány při pořizování nových ISVS a správě stávajících ISVS.
  3. Řízení kvality ISVS, stanovení dlouhodobých cílů kvality ISVS - kapitola vymezuje cíle, plán, požadavky, role a odpovědnosti, řízení a vyhodnocování kvality pro celkový IS i jednotlivé ISVS.
  4. Řízení bezpečnosti ISVS, stanovení dlouhodobých cílů bezpečnosti ISVS - kapitola specifikuje, jak má být zajištěna bezpečnosti hardware, software, dat a služeb.
  5. Vyhodnocování dodržování informační koncepce - v kapitole jsou určeny zásady, role a odpovědnosti pro pravidelné vyhodnocování informační koncepce.

Ukázky ze studie:


  • Strana 2. Vybraná část obsahu studie Informační koncepce

  • Strana 7. Přehled provozovaných ISVS a provozních agend s vazbou na ISVS

  • Strana 22. Zásady a postupy pro pořizování a pro správu ISVS

  • Strana 33. Zásady a postupy pro řízení bezpečnosti informačního systému
Další studie:     Provozní řád   |    Osobní a citlivé údaje   |    Bezpečnostní politika   |    Vnitřní směrnice (připravujeme)

logo

Informační koncepce Vám pomůže v každodenní praxi.

Díky studii definujete kompetence, postupy, pravidla a delegujete odpovědnost během rozvoje, provozu a zabezpečení Vašeho informačního systému.

Příklady využití Informační koncepce:

Chcete koupit nový software. Pokud se budete řídit zásadami při pořizování nových ISVS, bude tak zajištěna poměrně vysoká míra kvality pořízovaného software. Nemusíte se s nikým dohadovat. Dodržujete pravidla, která jsou ze zákona povinná a oatestovaná.

Při rozvoji IS a ISVS

U každého software, který používáte zejména u těch, které jsou ISVS nebo s nějakým ISVS komunikují, byste měli mít okamžitý přehled o právním rámci, zpracovávaných datech, vědět zda a s čím software komunikuje, jaké je jeho technické prostředí, atd.

Při provozování IS a ISVS

Bezpečnost, kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů - strašáci doby! Dokud se nic nestane, je to v pohodě. Aby to bylo relativně v pohodě i po té, až se něco stane, musíte mít a dodržovat plán řízení bezpečnosti IS a ISVS.

Při zabezpečení IS a ISVS

Reference

Studie a analýzy pro Vás vytváříme
už od roku 2000.

Od té doby jsme studie dodali například Senátu PSP ČR, dvěma ministerstvům, téměř polovině krajských úřadů, téměř polovině magistrátních úřadů a několika stům městských či obecních úřadů.


Studie průběžně aktualizujeme. Navíc zajišťujeme atestační proces u akreditovaného atestačního střediska.


Mám zájem o více informací

Další studie:     Provozní řád   |    Osobní a citlivé údaje   |    Bezpečnostní politika   |    Vnitřní směrnice (připravujeme)