MVČR: Národní standard pro elektronické vedení matriky

Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické vedení matriky

Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě § 96 odst. 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném k 1. lednu 2025, (dále jen „zákon“) národní standard pro elektronické vedení matriky (dále jen „národní standard“). K vydání národního standardu dochází z důvodu změny právní úpravy, a to v souladu se zákonným zmocněním.

Podle § 6 odst. 2 zákona, ve znění účinném k 1. lednu 2025, se matriční události, matriční skutečnosti, dodatečné zápisy, změny a opravy souběžně vedou pomocí výpočetní techniky tak, aby data mohla být sdílena ve formátu stanoveném národním standardem.

Celé prohlášení + přílohy:

Zdroj:

K tématu: