Nejlepší pověřenci pro ochranu osobních údajů za rok 2022

Spolek pro ochranu osobních údajů již popáté ocenil nejlepší pověřence pro ochranu osobních údajů jmenované podle GDPR.

Tentokrát vybíral ty nejlepší a nejaktivnější z nich za rok 2022. Ocenění byla předána na slavnostním vyhlášení konaném dne 25. května 2023 v Praze.

Ceny byly předány ve dvou kategoriích: Veřejná správa a samospráva a soukromý sektor.

Zpracování a ochrana osobních údajů jsou v těchto oblastech odlišné a používané postupy jsou často upraveny jinými právními předpisy. Odlišná je často i role a práce pověřenců ve veřejném a soukromém sektoru. Proto Spolek z 30 nominací, které letos obdržel, oceňuje ty nejlepší právě v těchto sektorech.

Kdo byl letos oceněn?

Za veřejnou správu a samosprávu byla letos pověřenkyní roku vyhlášena paní Eva Janečková, která v roce 2022 vykonávala funkci pověřenkyně pro Městskou část Praha 8 a jí zřizované organizace.

V oblasti veřejné správy a samosprávy porota rovněž ocenila čestným uznáním pana Jaroslava Vítka, který již řadu let vykonává funkci pověřence na Úřadu Vlády České republiky.

U obou porota kromě kvalitního výkonu role pověřence a výborné orientace v komplexní problematice zpracování dat ve veřejné správě a samosprávě ocenila i sdílení zkušeností v rámci profesionální komunity i práci na popularizaci tématu ochrany soukromí.

Očekáváme, že v dalších letech výrazně poroste význam pověřenců pro ochranu osobních údajů. Je tomu tak proto, že zejména na úrovni EU je aktuálně přijímána celá řada právních předpisů upravujících nakládání s údaji. Příkladem může být nový Akt o umělé inteligenci či Akt o datech. Tyto předpisy budou vyžadovat řadu odborníků schopných skloubit dodržování zásad ochrany osobních údajů s potřebami digitální ekonomiky založené na datech. Věřím, že Česká republika takovými odborníky v osobách pověřenců disponuje a že ocenění Pověřenec roku ukazuje nejlepší z nich.

— Vladan Rámiš, předseda Spolku pro ochranu osobních údajů 

Spolek pro ochranu osobních údajů je největší českou profesní organizací pověřenců pro ochranu osobních údajů a dalších odborníků zabývajících se ochranou osobních údajů v soukromém podnikání, samosprávě a veřejné správě.

Svými vzdělávacími, publikačními i společenskými aktivitami přispívá ke zvyšování povědomí o problematice ochrany osobních údajů a soukromí a podporují činnost osob, které se touto tematikou v praxi zabývají. Spolek je rovněž zakládajícím členem European Federation of Data Protection Officers.

Zdroj:

K tématu: