Společné nákupy dosáhly v letech 2019-2020 dvaceti miliard

Společný nákup pro veřejnou správu dosáhl v letech 2019 a 2020 celkového objemu necelých 20 miliard korun.

Z toho téměř čtvrtina šla na nákup elektřiny a plynu. Počet zájemců o společný nákup narůstá, za poslední dva roky se zapojilo více než 250 organizací veřejné správy. Od roku se pravidelně zapojuje i samospráva.

I letos navazujeme na úspěšnou spolupráci se samosprávami z minulého roku, kdy se do veřejných zakázek na nákup notebooků a stolních počítačů zapojilo přibližně 100 obcí a měst. Nedávno třeba poptávalo 58 veřejných organizací počítače a notebooky za celkem 57 milionů korun.

— Alena Schillerová, ministryně financí

Dále dodává: „Vedle samospráv se zapojují i další úřady, příkladně hygienické stanice. Právě menší úřady dosahují díky centrálním nákupům výrazně nižší ceny a jejich úspora se zpravidla pohybuje mezi 20-35 procenty.“

Nejčastěji stát centrálně nakupuje nejenom výpočetní techniku, ale zejména energie v podobě elektřiny a plynu, dále služby operátorů, kancelářské potřeby a nábytek nebo software.

Výsledkem centrálních nákupů jsou nejen úspory několika miliard korun z veřejných rozpočtů, ale i desítky ušetřených hodin jinak strávených papírováním. Centrální nákupy jsou tak jednou z cest, jak dále šetřit na provozu státu,“ říká ministryně financí.

Další společně pořizovanou komoditou jsou osobní vozidla. V průběhu let 2019 a 2020 v rámci zadalo Ministerstvo financí v rámci centrálních nákupů celkem 35 veřejných zakázek na pořízení osobních vozidel pro resort financí a další organizace.

Zdroj: