ÚOHS: metodické dny nově, 18. 1. 2024 uveřejňování smluv

ÚOHS: Metodické dny v novém kabátě, první bude už 18. ledna o uveřejňování smluv

Pokud jste veřejný zadavatel, dodavatel nebo se zajímáte o oblast veřejného zadávání z profesních důvodů a oblíbili jste si metodické dny pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, pak pro vás máme dobrou zprávu.

Od nového roku vám je budeme ve spojení s externím dodavatelem přinášet v nové, technicky kvalitnější podobě. Nebudou se navíc týkat pouze veřejných zakázek, ale dostaneme se také k tématům z oblasti hospodářské soutěže nebo veřejné podpory.

Už 18. ledna 2024 se uskuteční první metodický den, ve kterém se zaměříme na problematiku uveřejňování smluv. Mysleli jste si, že o tomto tématu víte vše a nemá vás co překvapit? Omyl! Situací, které mohou nastat, je celá řada a my vám je ukážeme a vysvětlíme, kde mohou vzniknout problémy nebo kdy uveřejňovat není třeba. A to nejen z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek, ale také v souvislosti s registrem smluv.

Nesplnění uveřejňovacích povinností představuje nejčastější porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, kterého se v posledních několika letech dopouští zejména zadavatelé z řad měst a obcí.

Uveřejňovací povinnosti nejsou spjaty pouze s velkými veřejnými zakázkami, ale naopak je nutné je splnit i u zakázek malého rozsahu, jejichž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH.


Nesplnění uveřejňovacích povinností nepředstavuje pouhou administrativní formalitu, ale je možné za něj uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, přičemž ke kontrole řádného plnění uveřejňovacích povinností ze strany měst a obcí dochází pravidelně v rámci přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

V návaznosti na dlouhodobě se opakující pochybení zadavatelů zejména z řad měst a obcí při plnění uveřejňovacích povinností připravil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s odborníky z Digitální a informační agentury metodický den, v rámci kterého budou detailně rozebrány jednotlivé typové situace, kdy má subjekt povinnost uveřejnit smlouvu (objednávku), dodatky ke smlouvám, případně přílohy k uvedeným dokumentům, a to podle zákona o zadávaní veřejných zakázek a také zákona o registru smluv.

Nová internetová stránka metodických dnů

Podrobné informace k metodickému dni o uveřejňování smluv a REGISTRACE

Tiskové oddělení ÚOHS
23/178

Zdroj: