Byla zahájena veřejná konzultace k podpoře výstavby sítí vysokorychlostního internetu

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnem 20. října 2021 zahájilo veřejnou konzultaci k podpoře výstavby sítí vysokorychlostního internetu z Národního plánu obnovy.

Je organizována za účelem ochrany existujících, nebo plánovaných soukromých investic do sítí vysokorychlostního internetu.

Veřejnou konzultaci vyhlašujeme s cílem ochránit stávající, nebo nově plánované investice soukromých investorů před vlivem investic podporovaných z veřejných zdrojů.

— Karel Havlíček, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu

Veřejná konzultace je rozdělena do dvou kol:

V rámci I. kola budou ověřeny a doplněny údaje o existujících sítích získané Českým telekomunikačním úřadem prostřednictvím elektronického sběru dat, budou doplněny informace týkající se mobilních sítí a budou zjištěny údaje o plánovaných investicích výstavby sítí vysokorychlostního přístupu k internetu.

Ve II. kole budou zveřejněny hlavní charakteristiky plánovaného opatření a seznam zeměpisných cílových oblastí určených na základě sběru dat a ověřených prostřednictvím I. kola veřejné konzultace. MPO také vyzve zúčastněné strany, aby se k danému opatření vyjádřily.

Veřejnou konzultací chceme ověřit správnost a pravdivost shromážděných informací a doplnit tyto informace o plány komerčních subjektů, kteří plánují vybudovat v uvedených oblastech novou síť vysokorychlostního přístupu k internetu s termínem zprovoznění nejpozději do konce roku 2025,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro fondy EU Marian Piecha.

Jsme rádi, že se podařilo s Evropskou komisí vyjednat, že podpora digitální infrastruktury bude jednou z priorit Národního plánu obnovy i kohezních fondů. V první řadě je to právě pokrytí tzv. bílých míst, ale připravuje se také dokrytí dopravních koridorů či připojení škol a dalších socioekonomických aktérů,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

I. kolo veřejné konzultace je otevřeno do 22. listopadu 2021. V případě že budete dokládat informace o plánovaných investicích je tato lhůta o měsíc prodloužena.

Své vstupy můžete v tomto termínu podat prostřednictvím této webové aplikace.

Zdroj: