Hloubkový audit zakázek v pražských organizacích

Pražské příspěvkové organizace kvůli kauze Dozimetr čeká hloubkový audit zakázek od roku 2010

Na návrh primátora dnes radní hlavního města Prahy uložili ředitelům příspěvkových organizací města zadat hloubkový audit zakázek. Reagují tak na aktuální kauzu Dopravního podniku hlavního města Prahy s označením Dozimetr.

Audit se tak postupně v několika fázích zaměří na téměř 250 příspěvkových organizací města.

Mohu garantovat, že se nezastavíme a naše opatření chceme prosadit i na úrovni městských společností, o což dlouhodobě usilujeme. Operátor ICT, kterého má v působnosti primátor, již data o zakázkách zveřejňuje a stejně jako město také otevřeně soutěží zakázky už od 500 tisíc korun. Doufám, že i ostatní koaliční strany v městských společnostech ve své odpovědnosti nyní urychlí zavedení těchto mechanismů.

— Adam Zábranský, radní Hl. m. Prahy, Pirátská strana

Smyslem hloubkového auditu by mělo být především zjištění, zda dané organizace v období od roku 2010 do současnosti uzavřely jakoukoliv smlouvu se subjekty napojenými na aktéry kauzy Dozimetr a jaký byl průběh a výsledek zadávacího řízení, v němž tyto subjekty figurovaly.

„Magistrát hlavního města Prahy za mého působení je a bude místem nulové tolerance vůči korupci. Proto považuji za důležité urychleně prověřit jakékoliv možné propojení pražských příspěvkových organizací s aktéry nechvalně známé kauzy Dozimetr.

Prověřované firmy mají celou řadu zakázek i u ministerstev, vládních agentur i samostatných pražských městských částí, a těm všem bych proto doporučil provést obdobné hloubkové audity. Zakázky mohou být i zcela legitimní a pocházet z otevřených soutěží, ale chceme vše pro jistotu prověřit,” říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Nejedná se pouze o oblast IT, ale o všechny oblasti, ve kterých firmy mohly cokoliv dodávat, a to v období od roku 2010. Příspěvkové organizace by měly výsledek provedeného auditu předat prostřednictvím věcně příslušného magistrátního odboru, který příspěvkovou organizaci odborně usměrňuje, řediteli magistrátu. Souběžně s těmito audity pokračuje zavádění dalších protikorupčních opatření.

„Po celé volební období jsme prosazovali protikorupční opatření a několik významných se nám jich podařilo uvést v život. Spustili jsme aplikaci CityVizor, kde lze až na úroveň jednotlivých faktur dohledat, jak město hospodaří. Zakázky soutěžíme otevřeným způsobem už od 500 tisíc korun, což je výrazně níže, než ukládá zákon.

Spustili jsme též internetovou aplikaci na kontrolu veřejných zakázek Prahy a více než 250 příspěvkových organizací města. Iniciovali jsme zavedení protikorupčního systému dle mezinárodně uznávaných standardů na úrovni Prahy i největších městských společností. Šli jsme tak vysoce nad rámec zákonných požadavků,” uvádí Adam Zábranský radní pro oblast bydlení a transparentnosti.

Radní Adam Zábranský dodává: „Mohu garantovat, že se nezastavíme a naše opatření chceme prosadit i na úrovni městských společností, o což dlouhodobě usilujeme. Operátor ICT, kterého má v působnosti primátor, již data o zakázkách zveřejňuje a stejně jako město také otevřeně soutěží zakázky už od 500 tisíc korun. Doufám, že i ostatní koaliční strany v městských společnostech ve své odpovědnosti nyní urychlí zavedení těchto mechanismů.”

Příloha:
Seznam subjektů souvisejících s tzv. kauzou Dozimetr 

(formát PDF, 77 kB)

Další informace:

Zdroj:

 

Zaregistrujte se na bezplatnou virtuální konferenci k nové legislativě EU pro povinné zavedení kybernetické bezpečnosti EU – NIS 2.