Data.gov.cz – využívání dat a otevřených dat (dotazník)

Data.gov.cz:

Svoji zkušenost s využíváním Portálu otevřeních dat a Národního katalogu otevřených dat nám můžete sdělit prostřednictvím dotazníkového šetření.

Respondenty dotazníkového šetření mohou být jak uživatelé portálu a katalogu, tak i lidé, kteří pracuji s datovými sadami jiných subjektů, ale nejsou (zatím) uživateli NKODu. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 15 minut.

Otázky se vztahují k práci s daty, vyhledávání zdrojů dat a formátů dat, se kterými respondent pracuje. Dotazník je anonymní.

Dotazníkové šetřeni je realizováno Oddělením výzkumů a analýz DIA a jeho výsledky budou sloužit k vylepšení fungovaní Portálu otevřených dat a NKOD.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailu: vyzkum@dia.gov.cz.

Lenka Kováčová

Zdroj:

K tématu: