eGovernment The Best 2022 – popis projektů

Vyšlo specializované číslo s popisem projektů soutěže Egovernment The Best 2022. 

Snahou magazínu Egovernment je shromáždit a prezentovat projekty, které byly (případně právě jsou) v rámci veřejné správy v daném roce realizovány a mohou být inspirativní ostatním. Do letošního ročníku bylo přihlášeno 42 projektů.

Letošní rok, jak sami uvidíte, přinesl kromě projektů, které je možné považovat za samozřejmé (portálová řešení, platební brány) i řadu zajímavostí, které ale všechny směřují k vyšší efektivitě výkonu veřejné správy. Nemohli jsme postihnout všechny projekty, které by si to jistě zasloužily. Proto na následujících stránkách, případně na webu magazínu Egovernment, máte k dispozici texty všech přihlášek, třeba jako inspiraci pro svou další elektronizaci.

— Michal Jirkovský, šéfredaktor magazínu eGovernment

 

Nejzajímavější projekty elektronizace veřejné správy v ČR za rok 2022

(PDF, 8,8 MB, 110 stran)

Zdroj:

K tématu:
Předchozí ročníky: