Gordic Portál občana výrazně omladil

Webové stránky Gordic Portálu občana prošly výraznou modernizací.Cílem společnosti Gordic je, aby byly uživatelsky co nejpřívětivější.

Nový GORDIC Portál občana má úřadu ukázat cestu, jak může být svým občanům stále nablízku.

— Gordic.cz

Změny zaznamenáte už v úvodu. Jednotlivé služby jsou přehledně rozdělené a nechybí novinky ze světa digitálních služeb.

Na upravených stránkách naleznete přehledné rozdělení na Úřad a Občana. V neposlední řadě je zde i záložka Varianty, kde se dočtete, jaké dvě varianty řešení portál občana nabízí.

Důležité je jim nabídnout možnost řešit svoje záležitosti kdykoliv a odkudkoliv, zkrátka aby měli elektronický úřad k dispozici nonstop. Navíc musí být bezpečný, jednoduchý, automatický a rychlý.

Gordic Portál občana navazuje na koncepci Portálu občana Ministerstva vnitra a rozšiřuje množství elektronických služeb centrálních agend o služby města či kraje.

Díky dlaždici vašeho města nebo kraje umístěné na státním portálu plynule přejdete do toho vašeho.

Ověření při vstupu do Portálu občana probíhá prostřednictvím Identity občana. Velký důraz je kladen na kybernetickou bezpečnost.

Portál proto disponuje několika způsoby autorizace s odpovídají úrovní zabezpečení. Vaše data proto budou v naprostém bezpeční.

Kromě informací, které popisují konkrétní funkčnosti Gordic Portálu občana, zde najdete i příklady krajů a měst, které již lidem digitální služby poskytují.

Zdroj: