Kompletní znění směrnice NIS2

Kompletní znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 🇪🇺 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii, tedy tzv. směrnici NIS 2, si můžete přečíst na evropském Úředním věstníku

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.333.01.0080.01.CES

 

 

NÚKIB již několik měsíců usilovně pracuje na změnách, které bude potřeba ke splnění požadavků směrnice v České republice zavést.

Konkrétní povinnosti budou vyplývat ze změn, které NÚKIB představí široké veřejnosti na začátku roku 2023 a z konečných legislativních změn, které přijme Parlament České republiky.

nis2.nukib.cz

Zdroj:

K tématu: