Vyhlášení dotačních výzev 8 až 11 IROP eGovernment posunuto na září

Řídicí orgán IROP oznamuje, že bylo posunuto předpokládané datum vyhlášení výzev č. 8, 9, 10 a 11, a to na 21. 9. 2022 z důvodu náročné přípravy výzev.

Zároveň byly doplněny předpokládané termíny vyhlášení výzev IROP plánovaných k vyhlášení v září 2022.

Díky dotační podpoře z IROP máme dále v plánu pořídit zhruba 440 informačních systémů veřejné správy

— PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D., Ministr pro místní rozvoj

 

Jedná se o tyto výzvy:

8. výzva IROP – eGovernment – SC 1.1 (MRR)
Orientační datum vyhlášení výzvy: 21. 9. 2022

9. výzva IROP – eGovernment – SC 1.1 (PR)
Orientační datum vyhlášení výzvy: 21. 9. 2022

10. výzva IROP – eGovernment a kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (VRR)
Orientační datum vyhlášení výzvy: 21. 9. 2022

11. výzva IROP – eGovernment – SC 1.1 (ČR)
Orientační datum vyhlášení výzvy: 21. 9 2022

 

Podporované aktivity
 • elektronizace vybraných služeb veřejné správy (eHealth, eJustice, eEducation, eCulture, aj.);
 • rozšíření propojeného datového fondu – pořízení prostorových dat a dalších datových fondů agendových informačních systémů, základních registrů, dobudování potřebné infrastruktury;
 • integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz;
 • elektronická identita – rozvoj a aplikace elektronické identity občanů a firem pro použití v elektronických službách veřejné správy;
 • publikace dat veřejné správy jako OpenData;
 • rozvoj neveřejné síťové infrastruktury veřejné správy a rozvoj backofficových služeb;
 • eGovernment cloud;
 • kybernetická bezpečnost;
 • transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity;
 • automatizace zpracování digitálních dat (robotizace);
 • centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy.
Příklady projektů:
 • realizace technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti, např. nástroj pro ověřování identity uživatelů, nástroj pro řízení přístupových oprávnění, šifrování dat a další;
 • portál obce umožňující občanovi vést si svůj profil občana obce, veškerá podání vůči obci na jednom místě, provázanost s Portálem občana;
 • pořízení prostorových dat a dalších datových fondů agendových informačních systémů, základních registrů, dobudování potřebné infrastruktury;
 • vybudování státního datového centra, služby na úrovni SW platforem a na úrovni aplikací.
Důležité informace, které by měli žadatelé vědět:

Zdroj:

K tématu:

Zaregistrujte se na bezplatnou virtuální konferenci k nové legislativě EU pro povinné zavedení kybernetické bezpečnosti EU – NIS 2.