NÚKIB: EU přitvrzuje v boji s hackery a nové podmínky není radno ignorovat.

Co je směrnice NIS 2? Jaké přinese změny a kolik subjektů bude regulovat?

Na tyto a další otázky odpovídá kolegyně z oddělení regulace soukromého sektoru NÚKIB Vladěna Sasková, která se minulý týden účastnila online debaty zaměřené na kybernetickou bezpečnost a směrnici NIS 2.

Záznam debaty na Youtube od času 28:09.

Již brzy vstoupí v platnost nová celoevropská strategie kybernetické bezpečnosti, známá jako směrnice NIS 2. Ta bude mít zásadní dopad na fungování tisíců českých úřadů, organizací a firem. Zavádí totiž řadu pravidel pro zajištění bezpečnosti jejich kyberprostoru proti hackerským útokům.

— ProID.cz

Další informace o nové směrnici EU o kybernetické bezpečnosti NIS 2 v článku: Bezplatná konference k nové směrnici o kybernetické bezpečnosti NIS 2

Směrnice NIS 2 v otázkách a odpovědích
  • Proč bude zavedena nová směrnice NIS 2?
  • Na která odvětví a typy subjektů se směrnice NIS 2 vztahuje?
  • Jaká rizika má směrnice řešit?
  • Jak se dozvím, že se směrnice vztahuje na moji organizaci?
  • Jaké povinnosti z toho vyplynou pro zahrnuté subjekty?
  • Jak zavést používání kryptografie a šifrování uvnitř organizace pro NIS 2?
  • Jaké hrozí pokuty při nedodržení pravidel směrnice NIS 2?
  • V čem se liší nová směrnice NIS 2 od předchozí směrnice NIS 1?
Zdroj: