Město Bystřice – Zajištění digitální identity zaměstnanců úřadu

Podrobná případová studie, popisující využití nástrojů ProID uvnitř malého obecního úřadu. Kvalifikovaný elektronický podpis i evidence používání služebních vozů v jednom řešení.

 

Chcete zajistit digitální identitu zaměstnanců malého úřadu? Nebojte se složitosti či vysokých nákladů. S naším nachystaným řešením pro malé obce a základním balíčkem podpůrných modulů ProID Manažer dokážeme vyřešit i projekt pro malou obec.

— ProID

Digitální identita obecního úřadu

Město Bystřice zastupuje svojí velikostí a požadovanými produkty typického zákazníka ze segmentu malých měst. Obecní úřady mají svá specifika a konkrétní potřeby. Ty se odvíjí především od elektronického podepisování a práce s dokumenty.

Digitální identita úředníka je tak většinou řešena čipovou kartou s kvalifikovaným podpisem a sadou nástavbových modulů. Pro tyto obce jsme vyvinuli konkrétní řešení se snadnou instalací a rychlým spuštěním.

Stáhněte si případovou studii digitální identity pro malý obecní úřad

Zdroj: