Obvyklé ceny a cenové analýzy ICT prací

Připravujete nový ICT projekt a chcete porovnat ceny, které vám dodavatelé nabízejí, s obvyklými cenami?

Víte, jaké byly ceny ICT prací na základě skutečně sjednaných cen v ICT smlouvách v letech 2017 – 2019?

Chcete využít AI, machine learning technologie a pokročilé zpracování obsahu smluv včetně důkladné kontroly každého údaje, kdy byly analyzovány smluvní podmínky a nasmlouvané ceny v různých oblastech v letech 2020 a 2021?

Využijte projekty MVČR a Hlídače státu.

 

Největším přínosem analýzy je pomoc úřadům s orientací v obvyklých cenových relacích, a dodavatelům se zvýšením šance ve výběrovém řízení.

— Hlídač státu

 

Přehled obvyklých cen ICT prací

Jedním z projektů Ministerstva vnitra je i projekt Přehled obvyklých cen ICT prací, jehož výstupy jsou zdarma k dispozici za roky 2017 – 2019 a byl vypracován společně s Fakultou informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Jaké byly výsledky?

Analýzy a detailní přehled cen IT služeb

Na výše uvedený projekt MVČR navázal Hlídač státu a připravil projekt Analýzy a detailní přehled obvyklých cen IT služeb.

Jde o nejrozsáhlejší a nejspolehlivější přehled jednotkových cen, který je státní správě i veřejnosti k dispozici. Cenové analýzy Hlídače státu za roky 2020 a 2021 jsou zpoplatněny. Více informací včetně ukázky analýzy najdete na adrese:

https://ceny.analyzy.hlidacstatu.cz

 

Zdroj: