Odstartovala krajská kola soutěže Zlatý erb

Krajská kola tradiční soutěže Zlatý erb byla zahájena. Jedná se o soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.

Termín uzávěrky přihlášek je 23. 4. 2021. Soutěž vyhlašuje již tradičně spolek Český zavináč.

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy a samosprávy prostřednictvím rozvoje ICT technologií a služeb, poskytovaných občanům s využitím internetu a ostatních elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech a obcích ČR.

Zlatyerb.cz

V krajských kolech jsou ceny udělovány ve třech kategoriích:

  1. nejlepší webové stránky města včetně magistrátů, městských částí a obvodů. V hl. m. Praze – portál hl. m. Prahy http://www.praha.eu a webové stránky městských částí Praha 1–22;
  2. nejlepší webové stránky obce včetně městysů, městských částí statutárních měst, v hl. m. Praze webové stránky ostatních městských částí;
  3. nejlepší elektronická služba a projekty Smart City.
V celostátním kole jsou ceny udělovány ve čtyřech kategoriích:
  1. nejlepší webové stránky města – vítězové krajských kol
  2. nejlepší webové stránky obce – vítězové krajských kol
  3. nejlepší elektronická služba a projekty Smart city – vítězové krajských kol
  4. Ceny ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci: na www stránkách měst a obcí, na www stránkách krajů, regionů, organizací destinačního managementu, turistických atraktivit na www stránkách veřejné správy, soukromých subjektů a dalších (hrady a zámky, volnočasové areály, muzea apod.).
Výsledky celostátního kola 2020 najdete zde:
Více informací o soutěži naleznete zde:
Metodické pokyny naleznete zde:
Na svých stránkách již zveřejnili informace tyto kraje:
Přehled již přihlášených soutěžících naleznete zde:
Zdroj: