Od středy jsou povinně testováni i zaměstnanci veřejné správy

Ministerstvo zdravotnictví vydalo opatření čj. : MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN, kterým se veřejným zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 zaměstnanců, stanovuje povinnost zajistit nejpozději od 10. března 2021 testování všech svých zaměstnanců, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci je doporučeno samotestování, aby se tak ještě více nezatěžovala odběrová centra.

Všichni pracovníci docházející do podniku včetně veřejné správy, ať už to jsou zaměstnanci na plný nebo částečný úvazek, pracovníci agentur práce nebo OSVČ, se budou muset prokázat negativním testem. V případě, že nebudou mít vlastní test, je možné zahrnout je do testování v rámci firmy, kde se zdržují.

— Karel Havlíček, vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit, a to s výjimkou osob, které: 

  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Jak na to?

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo průvodce samotestováním pro firmy:
Seznam dodavatelů antigenních testů pro samotestování aktuálně čítá na 60 subjektů, další přibývají.Máte otázky k samotestování?

Zdroj: