Podmínky účasti na prezenčních hromadných akcích SMO ČR

Blíží se podzim a s ním i první prezenční hromadné akce Svazu měst a obcí ČR. Podmínky pro účast na akcích Svazu se řídí platnými mimořádnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví.

Doporučujeme si kontrolovat podmínky průběžně a s dostatečným předstihem zajistit potřebná potvrzení. Bez splněných platných podmínek nebude účast na akcích možná.

— SMO ČR

Informace o jednotlivých akcích i podrobné informace o podmínkách účasti najdete na stránkách Svazu měst a obcí ČR.

Zdroj: