MVČR připravilo školení ke Sbírce právních předpisů samospráv

V návaznosti na vznik testovací verze informačního systému Sbírky připravilo Ministerstvo vnitra sérii prezenčních i distančních školení zaměřených na praktické fungování systému.

Sbírku právních předpisů územně samosprávných celků a některých správních úřadů zřizuje zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který nabyde účinnosti 1. ledna 2022.

Tento zákon současně ukládá obcím, krajům, hlavnímu městu Praze a některým správním úřadům, aby v tomto informačním systému vyhlašovaly právní předpisy vydávané v jejich působnosti a zveřejňovaly některé další zákonem stanovené akty relevantní pro výkon veřejné správy.

— Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra připravuje rozsáhlou metodickou pomoc

Ministerstvo vnitra bude zajišťovat vkladatelům metodickou pomoc a podporu při adaptaci na novou právní úpravu.

Připravovány jsou různorodé metodické nástroje, jako jsou informační letáky, instruktážní videa apod., a zejména sérii školení, jejichž účelem bude seznámení s funkcionalitami a praktickým fungováním informačního systému.

Od 20. září 2021 jsou plánována prezenční školení v rozsahu cca 3 hodin ve všech krajích, a také několik termínů školení v online formě.

Jak se přihlásit na školení?

Termíny školení v jednotlivých krajích i další informace týkající se Sbírky jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra zde:

Na prezenční školení se lze přihlásit zde:

Na online školení se lze přihlásit zde:

Podrobnosti o Sbírce právních předpisů ÚSC a některých správních úřadů:

Zdroj: