Šestý ročník soutěže Přívětivý úřad 2021 byl zahájen

Na konci ledna odstartoval již šestý ročník soutěže Přívětivý úřad obcí III. typu 2021. Tato soutěž mapuje stav přívětivosti a otevřenosti obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám.

Nejdůležitější pro hodnocení je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě.

Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí / měst a obecních / městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu.

Ministerstvo vnitra ČR

Na konci ledna 2021 byl obcím s rozšířenou působností rozeslán elektronický on-line dotazník k soutěži. Obce mohou tento dotazník vyplňovat a elektronicky odeslat odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra do 22. února 2021.

Historie soutěže Přívětivý úřad:

Ke stažení:
Zdroj: