Zúčastněte se metodického dne v oblasti veřejných zakázek.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále ÚOHS) pořádá ve čtvrtek 18. března 2021 tzv. metodický den na téma „Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů„.

Podobné metodické dny plánuje ÚOHS přibližně každé dva měsíce. Rozšiřuje tak své aktivity týkající se osvětové činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Každý metodický den bude zaměřen na specifické téma, jež bude určeno zejména v souvislosti se změnami legislativy nebo na základě zkušeností z rozhodovací praxe.

— Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

V dopolední části prvního metodického dne dojde ke shrnutí problematiky ze strany expertů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zástupců Ministerstva pro místní rozvoj a případně i jiných potřebných subjektů.Odpolední část by pak měla být více interaktivní a vyhrazena odpovědím na konkrétní dotazy, které mohou zájemci zasílat již nyní.Své dotazy můžete zasílat nejlépe do 7. března 2021 na speciální e-mailovou adresu: metodickydenvz1@uohs.cz.

ÚOHS také připravil speciální webovou stránku, na které budou zveřejňovány aktuality a změny týkající se těchto školení.

Informace o konkrétní technické platformě, na níž se online seminář uskuteční, a o způsobu registrace budou ÚOHS oznámeny přibližně do 14 dnů.

Zdroj: