Testovat musí i obce s méně než deseti zaměstnanci

Vláda rozhodla o dalším rozšíření povinného testování zaměstnanců. Od 30. března bude zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platit i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob.

Za takové zaměstnavatele se považují mimo jiné obce a jimi zřízené či založené organizace. Tito zaměstnavatelé mají povinnost spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března.

Zaměstnavatelé u, kteří zaměstnávají méně, než 50 osob, jsou povinni zajistit nejpozději od 23. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Stejné opatření se stejnými termíny vydá Ministerstvo zdravotnictví i pro školy a školská zařízení, která na základě nařízení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí.

Pro tyto zaměstnance i zaměstnavatele platí stejné podmínky jako pro zaměstnance v sektorech, kde už je plošné opatření o povinném testování zavedeno. Znění opatření je níže ke stažení.

Svaz měst a obcí nadále intenzivně jedná o příspěvku 60,- Kč na test pro obce a města. Dle stávajícího usnesení vlády se příspěvek na veřejné zaměstnavatele, tedy ani obce a města nevztahuje.

Zdroj: