Připravte se na novou povinnost zveřejňovat metadata z úřední desky

Pokrok v podobě digitalizace nezastavíme, to je nepochybné. Nyní zasahuje také do oblasti veřejné správy.

Hovoříme o zákoně č. 261/2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, jehož vstoupení v platnost se rychle blíží. Jedním z bodů tohoto zákona je nová povinnost zveřejňovat úřední desku jako otevřená data.

Povinnost zveřejňovat metadata informací z úředních desek jako otevřená data se bude týkat státních orgánů, krajských úřadů i obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a to od 1. 2. 2022.

— Gordic.cz

Co vlastně ta otevřená data jsou?

Tento pojem se v poslední době velmi často objevuje právě v souvislosti s digitalizací veřejné správy. Nemusí být však využita pouze v této oblasti.

Slouží jako nástroj k digitalizaci a transparentnosti i nevládním organizacím, soukromým firmám či příspěvkovým organizacím.

Obecně se jedná o informace, které jsou strojově čitelné, snadno dostupné, mají definované podmínky užití a měly by být uživatelům k dispozici při vynaložení minima nákladů.

Často se využívají pro zveřejnění rozpočtů, jízdních řádů, databází nebo seznamů. Pro veřejnost jsou největším přínosem zejména v nahlížení do hospodaření měst, obcí a státu.

Povinnost zveřejňovat metadata informací z úředních desek jako otevřená data se bude týkat státních orgánů, krajských úřadů i obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a to od 1. 2. 2022.

Zveřejňování musí však probíhat za splnění několika podmínek stanovených zákonem:

1. Data musí splňovat otevřené formální normy (OFN)

  • Data lze zveřejňovat v různých úrovních detailu, podle toho, co umožňuje systém se zdrojovými daty. OFN definuje jejich minimální rozsah pro to, aby byla data použitelná.
2. Data je nutno opatřit podmínkami jejich užití
  • Podmínky se stanovují proto, aby nedocházelo k porušování autorských, databázových práv nebo ke zveřejňování osobních údajů.
  • Jedná se o návod, jak data opatřit podmínkami užití, aby mohla být bezproblémově zveřejněna a užívána.
3. Data je nutno katalogizovat
  • Jednou z vlastností otevřených dat je snadná dohledatelnost. Aby uživatelé mohli k datům přistupovat, je nutno je zveřejnit na dostupné místo. K tomu slouží katalogy pro otevřená data.
  • Povinné bude ukládat data z úřední desky v Národním katalogu otevřených dat (NKOD).
  • Subjekty mohou provozovat také svůj vlastní katalog otevřených dat. Ten je pak potřeba u NKOD zaregistrovat.
Cílem celého zákona je podpora transparentnosti a také nutnost reagovat na postup dnešní doby v oblasti digitalizace a modernizovat proces výměny dat a informací mezi veřejným sektorem a občany.

Povinné zveřejňování otevřených dat je ale například pro uživatele se systémem GINIS pohodová záležitost.

Vlastníci modulu Úřední deska, kde se shromažďují data ke zveřejnění, použijí OpenData Generátor (ODT) s datovou sadou Úřední deska, který umožní export dat v požadované struktuře a formátu.

Data budou dle požadavků strojově čitelná, budou splňovat otevřené formální normy a jsou připravená ke zveřejnění. Některé úřady či orgány se setkají se zveřejňováním otevřených dat poprvé, ale jistě ne naposledy. Na tuto novou povinnost je tak potřeba se řádně připravit.

Více informací naleznete zde:

Zdroj: