ÚOOÚ: seminář o provozování kamerových systémů

Seminář k tématu Nová metodika k návrhu a provozování kamerových systémů

Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil registraci na odborný seminář k tématu Nová metodika k návrhu a provozování kamerových systémů z hlediska zpracování a ochrany osobních údajů, kterou Úřad zveřejnil na svých webových stránkách po předchozí veřejné konzultaci.

V rámci semináře bude metodika představena všem správcům, zpracovatelům nebo dodavatelům, kteří zamýšlejí provozovat kamerový systém nebo ho již provozují a dalším zájemcům o tuto problematiku.

Seminář se uskuteční ve středu 6. března 2024 v době od 10:00 do 12:30 hod. Seminář proběhne jak v prezenční, tak online formě.

Prezenční forma:

Proběhne v budově Úřadu (Pplk. Sochora 27, Praha 7 – Holešovice). Kapacita semináře je omezena na 35 míst. V případě velkého zájmu o prezenční účast na semináři bude každé společnosti, úřadu nebo spolku registrován pouze jeden zástupce. Po naplnění kapacity nebudou další přihlášky přijímány. Prezence na seminář bude probíhat na recepci Úřadu od 9:40 hodin.

K registraci pro prezenční formu účasti využijte prosím emailovou adresu seminar+202403@uoou.gov.cz, v e-mailu uveďte své

    • jméno,
    • příjmení,
    • organizaci, kterou zastupujete a svou pozici v organizaci.
Online forma:

K registraci pro on-line formu účasti využijte odkaz na registrační formulář.

Zdroj:

K tématu: