V ČR se uskutečnilo evropské finále soutěže v kybernetické bezpečnosti

Hlavní město České republiky hostilo tento týden celoevropskou soutěž European Cyber Security Challenge, jejímž dlouhodobým cílem je vyhledávání talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Celkem 19 národních týmů změřilo své schopnosti v penetračních testech, kryptografii, reverzním inženýrství, forenzní analýze a dalších úlohách. Vítězem letošního ročníku se nakonec stal tým z Německa.

Problematiku kybernetické bezpečnosti je nutné brát velmi vážně. Pro ochranu osobních údajů je nezbytné, abychom si vychovávali IT talenty a odborníky.

— Petr Jäger, místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

Téma kybernetické bezpečnosti a s ní související úniky dat zasahuje také do oblasti ochrany osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů proto dlouhodobě podporuje Národní soutěž v kybernetické bezpečnosti, tak i letošní celoevropské měření sil, které je skvělým srovnáním schopností národních týmů.

Problematiku kybernetické bezpečnosti je nutné brát velmi vážně. Pro ochranu osobních údajů je nezbytné, abychom si vychovávali IT talenty a odborníky.

Nesmíme ale zapomínat ani na osvětu a popularizaci, na vzdělání pedagogů i rodičů, kteří povědomí o ochraně soukromí a rizicích světa internetu mají předávat dětem. Stále platí, že v oblasti kybernetické bezpečnosti nejen v souvislosti s ochranou osobních údajů je nejslabším článkem uživatel,“ uvedl Petr Jäger, místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Soutěž v kybernetické bezpečnosti je od roku 2014 každoročně pořádána některou z členských zemí EU pod záštitou Evropské agentury pro kybernetickou bezpečnost (ENISA).

Vedle dvoudenního soutěžního maratonu proběhla dne 30. 9. 2021 také významná konference zaměřená na oblast kybernetické bezpečnosti ve spojení s umělou inteligencí. Na ní se představili jak odborníci z oboru, tak i samotní účastníci soutěže se svými prezentacemi.

Více informací můžete najít zde:

Zdroj: