Dne 12. 10. se koná konference IT mezi paragrafy

V úterý 12. října se koná tradiční setkání veřejné správy, zástupců soukromých společnosti a zájemců z odborné i laické veřejnosti.

Konference proběhne online.

Od 1. 9. 2021 došlo k zásadním změnám v poskytování cloudových služeb orgánům veřejné správy.

— Exponet

Budeme se opět zabývat aktuálními tématy:

  • Prováděcí předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby
  • Příprava atestačních postupů eSSL
  • Atestace eSSL z pohledu vývojářů a implementačních společností
  • Dopady “DEPO” na dotčené právní subjekty
  • Spisová rozluka a převod agendy na novou strukturu stavebních úřadů
  • Pravidla cloudových řešení pro veřejnou správu
09:00 – 09:30
Robert Piffl | Prováděcí právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby, Národního standardu a příprava atestací eSSL

Seznámíme vás s aktuálními informacemi k novelizované vyhlášce č. 259/2012 Sb., informacemi o přípravě atestačních postupů, nové prováděcí vyhlášky k zákonu o archivnictví a spisové službě a přípravě nové verze Národního standardu.Zaměříme se na dopady připravovaných změn jak na veřejnoprávní původce, tak i na společnosti vyrábějící či implementující eSSL – u těchto společností zejména pak na připravovaný proces a očekávaný průběh atestace.

09:35 – 10:05
Tomáš Bezouška | Atestace eSSL z pohledu dodavatelů elektronických systémů spisových služeb

Probereme problematiku atestací z pohledu vývojářů a implementačních společností systémů eSSL.

Autor příspěvku se zaměří na podstatné změny legislativy v minulých třech letech a jejich dopady na implementace eSSL, dále pak na “propojení” eSSL s “okolním světem” – tj. zejména pak na problematiku rozhraní a očekávané dopady atestace na systémy eSSL.

10:10 – 11:00
Jan Tomíšek | Poskytování cloudových služeb veřejné správě – co přineslo DEPO
Od 1. 9. 2021 došlo k zásadním změnám v poskytování cloudových služeb orgánům veřejné správy.

Ty přinesl nový zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, zvaný také „DEPO“.

Mezi podstatné novinky patří např. povinnost zápisu poskytovatele cloudových služeb do katalogu cloud computingu, což je několikaměsíční proces.

Co je potřeba učinit, jak poskytovat cloudové služby před zápisem poskytovatele či nabídky služeb do katalogu a po nich, jaká pravidla platí nyní a jaká od února příštího roku – to vše obsáhne tento příspěvek.

11:00 – 11:15
Přestávka na kávu

11:15 – 11:45
Robert Piffl | Dopady změn právních předpisů v souvislosti s DEPO na “úřadování”

Komplexní pohled na celé “DEPO”, změny a jejich dopady na dotčené právní subjekty. V rámci příspěvku bude vše vysvětleno i v rámci časové osy (harmonogramu změn) včetně vzájemných souvislostí.

Příspěvek je vhodný pro všechny posluchače, kteří chtějí mít jistotu, že jim neunikne taková změna, která je sice s pozdější účinností, ale s ohledem na charakter dopadů je nutná být řešena již nyní aby v okamžik účinnosti byla organizace na její dopady připravena.

11:50 – 12:20
Robert Piffl, Tomáš Bezouška | Převod agendy na novou strukturu stavebních úřadů

V prezentaci probereme dopady nového stavebního zákona na veřejnoprávní původce, kteří jsou buď nově zřizováni na základě stavebního zákona, nebo na ty původce, kteří budou převádět části nebo celé své agendy na novou strukturu stavebních úřadů.

Detailněji se seznámíme s problematikou spisové rozluky u dotčených původců a probereme v rámci příspěvku dopady na eSSL s ohledem na některá speciální ustanovení stavebního zákona týkající se vedení spisové služby v eSSL.

12:20 – 12:45
Diskuze

Registrace:


Zdroj: