Výběrové řízení: ředitel/ka Digitální a informační agentury

Ministr Ivan Bartoš zveřejnil na LinkedIn příspěvek ohledně výběrového řízení na pracovní místo ředitel/ka Digitální a informační agentury.

iRozhlas ve svém článku zveřejnil plné znění výběrového řízení, které je k dispozici zde: text výběrového řízení. (formát PDF, 3 strany)

Považujeme za vhodnější, aby byl ředitel jmenován vládou, tím se posílí partnerský vztah mezi ním a odpovědným ministrem, ale i politická odpovědnost. Vláda jej může na návrh odpovědného ministra též odvolat.

— Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj, místopředsedy vlády pro digitalizaci

V příspěvku dodává:

“Na základě dobré praxe ze zemí, které jsou v digitalizaci mnohem dál než my, na doporučení odborníků i konzultačních skupin a po téměř roční práci řady lidi vně i ve státní správě vzniká v roce 2023 DIA – Digitální a informační agentura ČR.

DIA má za cíl být zastřešující organizací pro koordinaci a faktický výtlak digitální transformace v naší zemi. Naše úsilí je totiž opravdové a mise DIA bude smělá. Jestli s tím chceme pohnout, mít zeštíhlený stát, super služby pro lidi a rozhodovat se na základě dat, je to výzva, která se nedá odmítnout.

V čele DIA by měl stát člověk, šéfka nebo šéf, který má vizi, zkušenosti i odvahu. Dokáže řídit procesy a lidi koncepčně, ale nemá strach vést agilně, když je třeba. A my jsme slíbili, že to bude člověk, který vzejde z otevřeného a pečlivého výběru. Takového člověka hledáme. Za takového člověka se rád kdykoliv porvu.”

Ivan Bartoš

Twitter:


Zdroj:

 K tématu: