Výsledky soutěže Zlatý erb 2021

Na konferenci ISSS v Hradci Králové byly 20. září 2021 slavnostně vyhlášeny výsledky již 23. ročníku populární soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.

Soutěže se v letošním roce zúčastnilo více než 400 obcí a měst ze všech 14 krajů ČR.

V kategorii nejlepší webová stránka obce zvítězila obec Tisá, mezi městy byla úspěšná Jihlava, v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba zvítězila MČ Praha 2 se svojí encyklopedií.

— Zlatý erb.cz

Metodické pokyny pro hodnocení této soutěže byly vypracovány ve spolupráci s Ministerstvem vnitra.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR celou soutěž oficiálně zaštítilo a aktivně se podílelo na koncepci i hodnocení jedné z populárních kategorií – Ceny ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci, kde mimo obcí, měst, regionů, krajů soutěžily i certifikované organizace destinačního managementu.

K úspěšnému průběhu realizace i hodnocení této kategorie výrazně přispěla agentura CzechTourism. Další záštity soutěži poskytly Ministerstvo vnitra ČR, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

Hlavním partnerem soutěže byla společnost GORDIC.

V kategorii nejlepší webová stránka obce zvítězila obec Tisá, mezi městy byla úspěšná Jihlava, v kategorii Smart City a nejlepší elektronická služba zvítězila MČ Praha 2 se svojí encyklopedií.

První cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci v kategorii města a obce získaly Mariánské Lázně, v kategorii regionů Turistický portál Pardubického kraje Východní Čechy. Porota udělila zvláštní cenu hradu Radyně za trvalý rozvoj webových stránek.

Kompletní výsledky celostátního kola jsou k dispozici na www.zlatyerb.cz, na stejném místě budou postupně zveřejňovány informace týkající se průběhu dalšího ročníku.

Výsledky celostátního kola Zlatého erbu

Kategorie nejlepší webové stránky města

Kategorie nejlepší webové stránky obce

Kategorie Smart City a elektronická služba

Cena ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci

Kategorie města, obce

Kategorie kraje, regiony

Zvláštní cena za trvalý rozvoj webových stránek

Zdroj: