5. metodický den veřejného zadávání je za dveřmi

Na počátek prosince přichystal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pro všechny zájemce o veřejné zakázky již 5. metodický den veřejného zadávání.

Odborníci ÚOHS se budou věnovat nejen minule nezodpovězeným dotazům týkajícím se objasňování a změn nabídek a změn smluv, ale také dalším aktuálním tématům.

Akce se opět uskuteční formou online přenosu, a to 8. prosince 2021 od 9:00 do 12:00 hodin.

— Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Místopředsedkyně Markéta Dlouhá a ředitelé Mojmír Florian, Michal Kobza a Petr Vévoda tentokrát budou nejprve odpovídat na dotazy, které Úřad obdržel v souvislosti s tématy prezentovanými v rámci 4. metodického dne, a to jak ve vztahu k objasňování a doplňování nabídek, tak změnám smluv.

Následně bude v souvislosti s aktuální situací na trhu s energiemi a dotazy zejména od zadavatelů, jak danou situaci řešit, blíže představena judikatura k možnosti využití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek, jakožto nouzového řešení pro tyto situace.

Zbývající část metodického dne bude věnována prezentaci tématu „zvláštní postupy podle části šesté zákona“ a vychází zejména ze souhrnu dotazů, které Úřad obdržel k možnostem využití a aplikaci dynamického nákupního systému a rámcových dohod.

Registraci na online přenos naleznete zde. Po zahájení přenosu již registrace nebude fungovat, zaregistrujte se proto co nejdříve.

Ke stažení:

Zdroj: