Jsou data úřadů v bezpečí?

250 tisíc napadených institucí a firem po celém světě, ve kterých může být až 2 miliony zadních vrátek. Skrze ně je možné nekontrolovatelně systém znovu i přes opravy ovládat. Průměrná škoda způsobená kyberzločinci se u jedné organizace pohybuje v řádu 100 milionu korun.

Právě těmito informacemi uvedl Ing. Michal Jirkovský, šéfredaktor magazínu Egovernment, vysílání online Studia.

Otázkou je, proč se tak děje? Ve světě pracuje pro veřejnou správu celkem 5,7 % IT specialistů a na ČR jich připadá pouhých 2,7 – 3,3 %.

— Adam Kučínský, ředitel odboru regulace, NÚKIB

K řešení problematiky kyberbezpečnosti ve veřejné správě byli pozváni:

  • Ing. Vladimír Rohel, ředitel, sekce bezpečnost, NAKIT
  • Ondřej Profant, poslanec Parlamentu ČR
  • Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel, GORDIC
  • Ing. Milan Habrcetl, bezpečnostní expert, CISCO

Vzdáleně se do diskuze zapojil Adam Kučínský, ředitel odboru regulace, NÚKIB. Debatu zahájil zprávou o tom, jak reagují úřady veřejné správy na vydaná upozornění o podvodných telefonátech od falešné technické podpory. Některé lépe, jiné hůře, jak se dalo očekávat.

Jednoduše řečeno, IT specialistů je málo a bezpečnostních odborníků ještě míň. Navíc těmto lidem chybí vzdělání, nejsou dostatečně ohodnoceni a prostředí ve kterém pracují není nikterak motivační. Kvalitní lidé se ve veřejné správě těžko udržují, byť čelí zajímavým výzvám a pracují na pozoruhodných projektech, tak nakonec odcházejí.

„Mimo změny vnímání těch nejvyšších zástupců úřadu je třeba sjednotit používání systémů, spravovat je ve stejný čas, stejnými lidmi a používat nejaktuálnější verze. Tím by mohla odpadnout duplicitní práce a zbylo by více času na řešení bezpečnosti organizace,“ říká Ondřej Profant.

Firma Gordic se již několik let snaží vzdělávat děti i studenty, proto je zapojena do několika kybernetických soutěží, olympiád a hackathonů. Generální ředitel Ing. Jaromír Řezáč je navíc vyhlašovatel výzvy Iniciativa KYBEZ, která si klade za cíl vytvářet bezpečnější digitální prostor a kvalitní život v něm.

„Vzdělávání stakeholderů je podstatou. Pokud oni nezačnou vnímat důležitost problematiky, nikam se neposuneme. Je to tedy o penězích, lidech, šéfech, a nakonec až o technologiích,“ řekl závěrem generální ředitel.

Zdroj: