7. jednání předsednictva RVIS dne 25. srpna 2023

Ve Strakově akademii se dne 25. srpna od 9 do 11 hodin uskutečnilo sedmé jednání předsednictva Rady vlády pro informační společnost.

Program zasedání:

  • Zahájení, Ivan Bartoš (předseda RVIS)
  • Zpráva o implementačních plánech 2024, Marek Pur (NAKIT, Digitální Česko)
  • Sledování stavu priorit, Marek Pur (NAKIT, Digitální Česko), Monika Callerová (sekretariát RVIS)
  • Změna metodiky Digitální Česko a změna Katalogu záměrů (aplikace), Marek Pur (NAKIT, Digitální Česko)
  • Závěrečná evaluační zpráva „Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014–2020“; plnění cíle Strategického cíle 3 (IP3): Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu, Tereza Pluskalová (sekretariát RVIS)
  • Informace o aktuálních změnách v souvislosti s útlumem rodných čísel, Petr Kuchař (místopředseda RVIS)
  • Implementace Digitální dekády 2030, Blanka Šoulavá (místopředsedkyně RVIS)
  • Různé
  • Ukončení, Ivan Bartoš (předseda RVIS)
Přílohy:
Zdroj a ostatní zasedání RVIS: