Olomoucký kraj: Váš názor krajský úřad zajímá. Řekněte mu ho

Dotazník pro občany Olomouckého kraje (2023)

Jen zhruba pět minut vám zabere vyplnění dotazníku, kterým chce Krajský úřad Olomouckého kraje zjistit například to, jak jste s jeho prací spokojení, co by se mělo zlepšit nebo kterou oblast krajské správy považujete za nejdůležitější.

Nemusíte nic tisknout ani posílat poštou. Stačí naskenovat QR kód uvedený u tohoto článku do telefonu a dotazník vyplnit on-line.

Pokud chcete formulář vyplnit na počítači, najdete ho ZDE.

K dispozici je také v papírové podobě v budově sídla hejtmanství, kde ho můžete na místě vyplnit a odevzdat.

Protože spokojenost partnerů Olomouckého kraje a jeho občanů je jedním z našich hlavních cílů, chceme formou připraveného dotazníku získat cennou zpětnou vazbu. Je pro nás důležitý každý názor. Výsledky dotazníků rozhodně neskončí v šuplíku, ale poslouží jako základ pro zlepšení práce krajského úřadu,

— zdůraznil Lubomír Baláš, ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Respondenti mají k dispozici celkem devět otázek, které se zaměřují na celé spektrum činností, které krajský úřad vykonává. Podobné šetření jako mezi občany podnikne kraj také mezi starosty obcí a zástupci neziskových organizací, které ale osloví přímou formou.

Dotazník je zcela anonymní. Vyplnění je možné provést nejpozději do 16. června. Výsledky dotazníkového šetření následně vyhodnotíme a nejpozději do listopadu zveřejníme v měsíčníku Olomouckého kraje a na webových stránkách kraje,“ dodal Luděk Niče, vedoucí odboru kanceláře hejtmana Olomouckého kraje.

Snaha krajského úřadu o zpětnou vazbu ze strany veřejnosti není samoúčelná. Úřad totiž vazby s veřejným sektorem posiluje dlouhodobě. I díky tomu vloni uspěl v soutěži o Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj. Skončil na skvělém druhém místě a zároveň získal nejvyšší možné ocenění III. stupně za společensky odpovědnou organizaci.

Váš názor krajský úřad zajímá. Řekněte mu ho

Zdroj:

K tématu: