Aktualizovali jsme popis EG zákonů podle červencových novel

Na webu Metodiky.EGdilna.cz jsme aktualizovali dokument “Podrobný popis vybraných předpisů k eGovernmentu”  podle několika novel s platností od července.

Změny jsou v registrech, v oprávněních, ve spisové službě a další. Pro větší přehled jsou změny označeny klasickými revizemi a jsou tedy hned viditelné.

http://metodiky.egdilna.cz/metodiky/legislativa/popis-eg-zakonu.html