ČR si polepšilo v oblasti digitalizace služeb veřejné správy

DIA: Česká republika si polepšila v oblasti digitalizace služeb veřejné správy, zůstává ale v dolní polovině evropského žebříčku DESI

Česká republika se v oblasti digitalizace veřejné správy posunula o několik procent v rámci nejnovějšího hodnocení DESI indexu, který sleduje pokrok členských států EU i v digitalizaci veřejné správy.

Česku se nejlépe daří v kritériích zaměřených na digitální dovednosti, využívání služeb eGovernmentu či pokrytí sítě 5G. Naopak nejvíce zaostává v počtu ICT pracovníků a zavedení předvyplněných formulářů u digitálních služeb.

I přes zlepšení v jednotlivých ukazatelích je Česko v žebříčku až na 20. místě z 27 zemí EU s celkovým skóre 68 %.

Podrobněji v tiskové zprávě DIA (PDF, 2 strany)

Co je DESI index

Zpráva o stavu Digitální dekády 2030, jejíž součástí je od roku 2030 i index DESI, hodnotí pokrok Evropské unie a jejích členských zemí v digitální transformaci.

Sleduje oblasti digitálních dovedností a vzdělávání, rozvoj digitální infrastruktury, digitální transformaci podniků a digitalizaci veřejných služeb. Česku se nejlépe daří v digitálních dovednostech, využívání služeb eGovernmentu či pokrytí sítě 5G.

Zprávu o stavu Digitální dekády 2030 vydává Evropská komise. Vychází z dlouhodobého monitoringu v jednotlivých členských státech a využití dat z různých dostupných zdrojů. Sleduje zejména naplňování cílů politického programu Digitální dekáda 2030 a nabízí členským zemím EU potřebnou zpětnou vazbu.

Zdroj:

K tématu: