DIA rozšiřuje schvalování ICT projektů i o právo na digitální služby

Digitální a informační agentura v rámci Akčního plánu implementace zákona o PDS přitvrzuje vůči správcům ISVS a mimo jiné zahrnuje nově do posuzování a stanovisek také právo na digitální služby.

Zákon o právu na digitální služby musí být v plném rozsahu implementován na všech úřadech pro veškeré digitální služby nejpozději do února 2025.

Reálný stav služeb tomu naprosto neodpovídá.

A proto se DIA a RVIS rozhodli nechat vládou schválit Akční plán PDS, který by měl promazat ztrouchnivělá kolečka a díky němuž by se měly úřady více snažit o přípravu praktických a skutečně efektivních digitálních služeb.

Vyhlásit akční plán, ale nestačí, a proto se DIA pustila do vzdělávání a přitvrzuje také v rámci posuzování a schvalování projektů předkládaných Odboru hlavního architekta ke stanovisku podle zákona o informačních systémech veřejné správy.

Na speciální stránce na Wiki Národní architektury k implementaci zákona o právu na digitální služby přibyl tak v minulých týdnech zajímavý obsah:

  • Dokumenty týkající se Akčního plánu PDS, včetně tabulek jež mají úřady vyplnit
  • Odkaz na reálné statistiky Katalogu služeb veřejné správy
  • Webináře k PDS, k portálům a ke tvorbě služeb ze strany jejich správců, včetně videozáznamů všech těchto webinářů
  • Soubor často kladených otázek k PDS
  • Prezentace na téma PDS a spisové služby Kromě edukace přichází ale i reakce a to rozšířením posuzování ICT projektů také o aspekty práva na digitální služby.

K tomu byla vydána speciální příloha k žádosti o stanovisko k aspektům ZoPDS kterou musí nově žadatel o stanovisko doplnit k žádosti u projektů týkajících se určených informačních systémů a nebo jiné implementace PDS.

EGdílna

K tématu: