Ani v nouzovém stavu nemá SPAM v datových schránkách co dělat

Od začátku listopadu až do konce nouzového stavu je možné posílat zprávy přes datové schránky zdarma. Vláda ČR tak rozhodla kvůli usnadnění elektronické korespondence a snížení počtu klientů na úřadech.

Nyní však padly první pokuty.

Úřad pro ochranu osobních údajů již dříve upozornil na fakt, že možnost rozesílat zprávy rozhodně nesmí být nijak zneužívána.

„Odeslané zprávy prostřednictvím datových schránek mají sloužit pro standardní a bezpečnou písemnou korespondenci. Jakékoli zneužívání datových schránek je proto špatné, ale v době nouzového stavu jde, při zneužití výjimečné bezplatnosti této služby, o nepřípustný hyenismus, kterému i nadále budeme věnovat patřičnou pozornost,“

— Jiří Kaucký, předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Celkem 11 společností obdrželo pokutu v souhrnné výši 3 111 000 korun. Na úřad se totiž obrátilo několik desítek držitelů datových schránek se stížností.

U těchto společností úřad zjistil neoprávněné nakládání s tisícovkami adres datových schránek, včetně souvisejících osobních údajů fyzických osob, za účelem rozesílání obchodních nabídek na konkrétní zboží a služby.

Rozesílat takovéto typy zpráv je možné pouze na základě předchozího zákaznického, či jiného obdobného vztahu (např. telefonický hovor), který by z pohledu nařízení (EU) 2016/679 zakládal možnost zasílání sdělení tohoto typu z titulu oprávněného zájmu.

Zdroj: