Víte, jaká povinnost platí nově při zadávání veřejných zakázek?

Počínaje prvním dnem letošního roku začala platit novela Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nově je do něj zařazena povinnost sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a zohlednění inovací.

Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.

Novela má za cíl především vyjasnit některá pravidla, snížit administrativní zátěž a přiblížit Českou republiku evropskému standardu zadávání veřejných zakázek.

Mnoho zadavatelů (profily zde: Odpovědné veřejné zadávání v ČR), pro nemálo subjektů ale půjde o nový postup. Je proto k dispozici široká škála materiálů a metodických pokynů.

Doporučujeme:

Zdroj: