Efektivní správa obcí

Svaz měst a obcí ČR připravil nové kurzy v rámci projektu ESO – efektivní správy obcí. Jedná se o několik různě zaměřených kurzů, např. Krizové řízení na úrovni obcí, Elektronizace veřejné správy, Hodnocení a odměňování zaměstnanců atp.

Po dobu nouzového stavu bohužel není možné absolvovat kurzy prezenčně, je ale možné kurzy absolvovat distančně, tj. formou elearningu či webinářů.

Projekt navazuje na úspěšné projekty v předchozích letech „Vzdělaný zastupitel“ a „Odpovědný zastupitel“.

Zdroj: ESO – efektivní správa obcí