Kontakt s veřejností v době nouzového stavu od 27. 12. 2020

Ministerstvo vnitra zveřejnilo dne 27. 12. 2020 nové pokyny pro obce ke kontaktu s veřejností a k úředním hodinám.

Ministerstvo vnitra zdůrazňuje, že obecní úřady nelze „zcela uzavřít“, je však nezbytné přijmout vhodná opatření, která přímý osobní kontakt omezí jen na zcela nevyhnutelné případy.

— Ministerstvo vnitra ČR

Vláda České republiky v rámci krizových opatření uložila všem orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby ve všech svých pracovištích zahájily omezený provoz. Opatření je účinné ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.

Instituce mají zavést tato opatření:
  1. omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován
  2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy
  3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způsobem informují a zveřejní je na svých úředních deskách
  4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti
  5. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost orgánu
Pro styk s veřejností jsou pak uváděny tato pravidla:
  1. Omezit úřední hodiny pouze na nezbytně nutnou dobu.
  2. Využívat oddělené přepážky pro styk s veřejností, včetně ochranných pomůcek tak, aby byl přímý kontakt s občany minimalizován.
  3. Omezit přímý kontakt s veřejností včetně vstupu veřejnosti do budovy, jen na nezbytně nutné případy.
  4. Preferovat kontakt s veřejností elektronickými prostředky.
  5. Není však možné omezit činnost úřadu pouze na občany mající trvalý pobyt (bydliště) na území obce, resp. ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu či obce s rozšířenou působností.

Zdroj:

Ještě Vám doručujeme článek: Konání zastupitelstev do konce nouzového stavu.