Chytrá technologie pro záchranářskou uličku či svoz odpadu

Šířku záchranářské uličky, vozidla bránící svozu odpadu nebo nepořádek kolem kontejnerů bude v ulicích Prahy monitorovat chytrá technologie.

Městská společnost Operátor ICT (OICT) začne testovat využití technologie obrazové analýzy a umělé inteligence pro pravidelné sledování veřejného prostoru, které odhalí odchylky od výchozího stavu a ohodnotí jejich závažnost.

Shromážděná data budou metropoli sloužit k tomu, aby zefektivnila a zlepšila správu veřejného prostoru. Vyplývá to ze smlouvy, kterou začátkem týdne schválili pražští radní.

 

Chytré technologie teď budou přímo v terénu sbírat další nová anonymizovaná data, která mohou zlepšit nejen průjezdnost městem, ale pomohou také se zvýšením bezpečnosti v případě průjezdu vozidel pražské záchranky.

— Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy

 

Pilotní projekt

Pilotní projekt se zaměřuje na navržení, vybudování a otestování systému na vozidlech, která se v pražských ulicích běžně pohybují a slouží konkrétnímu účelu. Jedná se například o popelářská, rozvážková a jiná vozidla.

Ta budou osazena přenositelným systémem zahrnujícím kamerové a polohové senzory s výpočetní jednotkou a modulem pro přenos dat. Díky tomu získá hlavní město Praha data, která využije pro analýzu stavu pražských ulic.

 

Řídit město na základě dat

„Řídit Prahu na základě dat dává smysl. Chytré technologie teď budou přímo v terénu sbírat další nová anonymizovaná data, která mohou zlepšit nejen průjezdnost městem, ale pomohou také se zvýšením bezpečnosti v případě průjezdu vozidel pražské záchranky nebo s kvalitou veřejného prostoru kolem kontejnerů s odpadem,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Přínos projektu vidíme v tom, že pomocí chytré technologie nainstalované na vozech, které již pravidelně jezdí v pražských ulicích, a to i mimo zóny placeného stání, získáme celou škálu dat. Vytvoříme nad nimi analytické a vizualizační rozhraní, ke kterému budou mít přístup další městské společnosti.

 

Zvýšení bezpečnosti v reálném čase

Ty pak data budou využívat pro efektivnější správu, zvyšování bezpečnosti na komunikacích ve městě nebo územní plánování,“ říká Tomáš Barczi, generální ředitel společnosti OICT, která pro hlavní město realizuje inovativní projekty.

„Pomocí umělé inteligence, neuronového učení a počítačového vidění bude systém umět identifikovat v reálném čase a za běžného provozu požadované informace. Zásadní výhodou samozřejmě je, že to bude zvládat po neomezenou dobu a bez zásahu člověka.

Projekt nám umožní mimo jiné průběžně a v reálném čase sledovat šířku záchranářské uličky pro vozidla integrovaného záchranného sboru, špatně zaparkovaná vozidla bránící například svozu odpadu nebo nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad,“ upřesňuje projektový manažer OICT Vojtěch Štěch.

Projekt podporuje plnění cílů v rámci Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, konkrétně v oblasti dopadů plánu, tj. indikátory dopravního systému, náklady a příjmy mobility a územní plánování.

 

Ocenění projektu

Projekt je také součástí naplňování koncepce Smart Prague do roku 2030. V soutěži Zlatý erb 2022 ho odborná porota ocenila 3. místem.

 

Operátor ICT, a.s.

Zdroj:


Zaregistrujte se na bezplatnou virtuální konferenci k nové legislativě EU pro povinné zavedení kybernetické bezpečnosti EU – NIS 2.