Dotace nejen pro kybernetickou bezpečnost či Portál obce

Využijte nově vyhlašované dotační tituly nejen pro zvýšení kybernetické bezpečnosti úřadu či pro pořízení Portálu obce/občana.

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje vyhlásit dotační výzvy pro eGovernment ve dnech 16. a 25. 8. 2022.

 

Cílem je rozšíření a urychlení elektronizace veřejné správy a umožnit využívání přínosů digitalizace všemi skupinami. Přispět k vytvoření jednoduchých a srozumitelných služeb pro občany, které budou přístupné z jednoho místa za využití jednoho portálu a jednotného přístupu k elektronické identitě.

— Ministerstvo pro místní rozvoj

 

O nových dotačních výzvách a příkladech jejich využití jsme informovali také v článku Dotace pro 440 ISVS, eGovernment a kybernetickou bezpečnost. Celková částka alokovaná na projekty činí 12,4 mld. Kč.

Společnost GORDIC popsala možnosti využití těchto finančních prostředků z IROP 2021-2027 na konkrétních příkladech a to podle hlavních podporovaných aktivit.

 

Na co konkrétně lze financování IROP využít?

 

1. Transakční portálová řešení s využitím elektronické identity

Mezi řešení, která můžete z financování IROP pořídit, patří i Portál občana GORDIC. Svým občanům umožníte řešit životní situace online, platit místní poplatky přes platební bránu nebo žádat o dotace.

Mezi výhody portálu patří možnost připojení elektronického podpisu, vlastní formulářový systém i odesílání formulářů přímo z aplikace. Občan se do portálu bezpečně přihlásí s využitím elektronické identity (NIA).

Ideální variantou je napojení Portálu občana na spisovou službu GINIS. Podání jsou odeslána přímo na podatelnu, kde je automat přerozdělí příslušným referentům.

Automatizovaný je také proces zpracování plateb. Propojením s otevřenou platformou GINIS ušetříte čas i finance za jednotlivé integrace a budete pracovat v logicky provázaném celku.

 

2. Publikace dat jako OpenData veřejné správy

Publikaci dat jako otevřená data umožňuje například Generátor Opendat GINIS, který mechanicky sestavuje balíčky dat v legislativou požadovaném formátu a struktuře. Výstupy lze uživatelům přiblížit v graficky přívětivé podobě.

Mohou sloužit ke zvýšení transparentnosti hospodaření města a lepší komunikaci s občany. Data můžete následně publikovat například přes aplikaci CityVizor nebo s datovou sadou Úřední deska splnit zákonnou povinnost o zveřejňování údajů jako otevřená data.

 

3. Kybernetická bezpečnost

Pro řízení kybernetické bezpečnosti jakékoliv organizace je nutná správná identifikace aktiv, hrozeb a zranitelností. Takovou analýzu jednoduše provedete s nástrojem CSA.

S tímto nástrojem získáte skutečný přehled o stavu kybernetické bezpečnosti ve vaší organizaci. Jakmile zavedete opatření pro zlepšení současného stavu, okamžitě uvidíte, jak se tato změna odrazila na vaší celkové úrovni zabezpečení.

 

4. Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)

Do této aktivity lze zařadit veškeré nástroje a aplikace, které práci s digitálními daty automatizují. Například nástroj Hybridní konverzní pošta, který zaručí automatizaci hromadné korespondence přímo ze spisové služby GINIS. Nemusíte řešit tisk, obálkování a další práci s papírovými dokumenty.

Dále zmíníme nástroje jako Elektronická podatelna – Automat, který slouží k třídění a zpracování velkého množství elektronických podání (z Portálu občana, e-mailů, ISDS, webových portálů) nebo modul Datové sklady na zpracování uživatelsky srozumitelných výstupů z velkého objemu dat.

 

5. Elektronizace veřejné správy

Elektronizace jako taková popisuje proces převodu informací z analogové do digitální podoby. Do této aktivity lze zahrnout i již zmíněné produkty, jako elektronickou spisovou službu, hybridní konverzní poštu, el. podatelnu apod.

Nástrojem pro práci s elektronickými dokumenty je i Mobilní elektronická podpisová kniha. Ta zajistí obvyklé pracovní postupy při posouzení, schvalování, podepisování el. dokumentů i provádění dalších úkonů přímo na displeji vašich mobilních zařízení.

 

Zdroj:

 

K tématu:

Zaregistrujte se na bezplatnou virtuální konferenci k nové legislativě EU pro povinné zavedení kybernetické bezpečnosti EU – NIS 2.