DIA: Jednotný identitní prostor pro úředníky

Vydána pravidla pro využívání Jednotného identitního prostoru pro úředníky

V rámci Národního architektonického plánu DIA stanovila sjednocující pravidla pro autorizaci úředníků v cizích informačních systémech.

Odbor hlavního architekta doplnil na wiki Národního architektonického plánu nové sekce na stránce věnované jednotnému identitnímu prostoru.

Úřad musí zajistit propojení svého identitního systému (AD/LDAP/IDM) se systémem Jednotného identitního prostoru (také jako JIP/KAAS) pro tu část zaměstnanců, kteří se přihlašují k informačním systémům veřejné správy.

To stanovuje – povinnost Zajistit autentizaci fyzických osob vykonávajících roli a působnost v agendě podle § 56a odst. 1 zákona 111/2009 (Kód povinnosti P796).

A protože v tom panovaly určité nejasnosti a některé úřady to tak trochu ignorují, byl NAP obohacen o daleko lépe určující a vysvětlující popisy.

EGdílna

K tématu: