MMR reaguje na prohlášení Sdružení tajemníků k DSŘ

MMR reaguje na prohlášení Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů k digitalizaci stavebního řízení

Resort nesouhlasí s tvrzením, že informační systémy neumožňují efektivní správu a řízení stavebních projektů. Od prvního července obsahují funkce, které vyžaduje nový stavební zákon.

V následujících dnech a týdnech dojde k opravě chyb a postupně se systémy budou rozšiřovat a vylepšovat směrem k větší automatizaci práce.

“Nedostupnost nezbytných funkcionalit: Digitální stavební řízení trpí absencí klíčových funkcí, které jsou nezbytné pro efektivní správu a řízení stavebních projektů. Například není funkční propojení s ekonomickými systémy či lokálními spisovými službami.”

Nové informační systémy stavební správy splňují základní funkce, které vyžaduje stavební zákon. Napojení na ekonomický systém stavebního úřadu mezi ně nepatří. Je to funkce, která přináší uživatelský komfort. Vzhledem k velkému počtu různých ekonomických systémů, které úřady používají, je nebylo možné v krátkém čase napojit. Počítá se s tím v dalším vývoji Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ).

V tuto chvíli si úředníci vygenerují ve svém ekonomickém systém variabilní symbol a částku, kterou následně vloží do platebního příkazu v ISSŘ. U většiny úřadů se doteď párování došlých plateb řešilo zvlášť v jejich ekonomickém systému. V budoucnu ISSŘ došlé platby spáruje s platebními příkazy.

Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s integrací na lokální spisové služby úřadů. Opakovaně tuto informaci úřadům sdělilo. Informační systém stavebního řízení eviduje dokumenty samostatně, což odpovídá i novému stavebnímu zákonu. Povinnost spisové služby se splní uchováváním dokumentu v informačním systému.

“Právní problematičnost: Mnohé části digitálního stavebního řízení vykazují právní nedostatky, které mohou vést k právním sporům a komplikacím v soudních řízeních. Například je možné přepisovat záměry jiného stavebního úřadu.”

MMR neví o žádném „právním nedostatku,“ kromě problému se záměry. Systém počítá s tím, že v některých případech můžete vidět záměry a řízení, které patří jiným stavebním úřadům a dotčeným orgánům z důvodů koordinace činnosti v území. Mimo úředníky nikdo jiný data nevidí. Dokumenty a obsah spisu řízení nejsou v současnosti vidět z jiného úřadu, a tak to i zůstane. Samozřejmě v systému nemá být možnost záměry jiných úřadů upravovat. Je to technická chyba a dodavatel pracuje na její rychlé opravě. Samozřejmě už teď platí jako ve fyzickém světě, že úředník nesmí měnit, co mu nepřísluší. Pokud někdo neoprávněně upravuje záměr, zůstává o tom v systému přesný záznam.

„Praktické nedostatky: Například nelze vyhledávat podle katastrů, ulic, č.p., č.or. apod. Nutné vyplňovat osobní údaje i po přihlášení pomocí identity občana. Stále chybí úplný výčet dotčených orgánů státní správy – dle informace z MMR se základní automatizace očekává v říjnu(!).“

Postupně doplňujeme funkcionality zobrazování a vyhledávání. V současnosti je možné vyhledat záměr mimo jiné podle obce, části obce, ulice, PSČ. U záměrů, kde je dotčeno více parcel nebo katastrálních území je zobrazování v přehledech složité, protože záměry mohou obsahovat např. tisíce pozemků. Dotčené orgány byly doplněny dle stavebního zákona a dalších zákonů ve shodě s věcnými ministerstvy. Pokud některý dotčený orgán chybí, budeme rádi za předání informace.

„Úřady nebyly v systému řádně proškoleny, některá školení se na poslední chvíli rušila, testovací verze se neočekávaně měnila, příručku jsme obdrželi 28.6.“

MMR zrušilo jediné školení v termínu 13. 6., které nahradilo 24. 6. před účinností nového zákona. Velká část úřadů a úředníků se červnových školení nezúčastnila navzdory dostatečnému počtu volných míst. Přímo v této věci resort komunikoval také se Sdružením tajemníků. Další webináře plánujeme v letních měsících. Přihlásit se na ně je možné na stránkách ministerstva.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Webináře k informačním systémům stavební správy (gov.cz)


Zdroj:

K tématu: