Digitální Česko? Státní správa potřebuje modernizovat

Rekonstrukce státu: Digitální Česko? Státní správa potřebuje zjednodušit, překonat resortismus, ale také (de)centralizovat nákupy

Dnes a zítra probíhá konference Digitální Česko. Jak na tom však s digitalizací je státní správa?

Česko už má digitální ústavu a agenturu, na hmatatelné výsledky však musíme ještě počkat.

Rekonstrukce státu připomíná, že jenom „digitalizovat” pro efektivnější stát nestačí. Potřebujeme nový služební zákon, zjednodušit nákupy státu a poprat se s problémem závislosti státu na konkrétních dodavatelích služeb a technologií (vendor lock-in).

Rekonstrukce státu se již před lety pustila společně s Hlídačem státu do digitalizace české státní správy. Pomohli jsme k přijetí digitální ústavy, která má v příštích letech tlačit stát postupně digitalizovat všechny významné služby pro občany i pro komunikaci úřadů mezi sebou. Jako členové platformy Společně & Digitálně jsme uvítali a podpořili i vznik Digitální a informační agentury (DIA).

Agentura má potenciál centralizovat potřebné know-how, určit priority digitalizace ve státní správě, systematicky rozvíjet tuto oblast a udržet u ní dlouhodobě pozornost politiků, pro něž je digitalizace často spíše Popelkou.

— Jakub Černý, lobbista Rekonstrukce státu

Vznik DIA je prvním krokem k překonání resortismu, který brání zavádět úspěšná řešení napříč všemi institucemi.

Jenom digitalizovat nestačí

Moderní státní správa, která občanům poskytuje služby na úrovni 21. století, však není jen digitální. Potřebuje také efektivní organizaci, zjednodušení procesů, informované vládnutí a mnoho dalších změn, aby se pověstná byrokracie pouze nepřelila do online prostoru.

Rekonstrukce státu navrhuje jako první krok zásadní změnu služebního zákona pro flexibilnější fungování i strategické vedení státní správy. Jedině tak se stane stát jako zaměstnavatel atraktivním i pro experty, kteří jinak volí kariéru v soukromém sektoru.

Celý článek si můžete dočíst na stránce Rekonstrukce státu: Digitální Česko.

Zdroj:

K tématu: