Jak by měl vypadat digitální úřad? Proběhne online debata.

V rámci eGovernmentu jsou pojmy digitalizace státní správy a digitálního úřadu často skloňovány. Umíme si ale představit, co konkrétně tyto pojmy znamenají a co všechno zahrnují?

Dne 18. 3. 2021 proběhne od 14:00 hodin online debata, která se pokusí zodpovědět některé otázky.

Jak by vlastně měl vypadat opravdový DIGITÁLNÍ ÚŘAD? Co musí splňovat, co musí nabízet, jaké nástroje je možné pro dosažení takového stavu použít a čeho se je nutné držet či vyvarovat?

Magazín Egovernment.cz

Do studia usednou: 

  • Ing. Roman Vrba, ředitel, odbor eGovernmentu, MV ČR
  • Mgr. Martin Kupka, poslanec PČR (místopředseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, člen podvýboru pro eGovernment)
  • Marek Řezáč, ředitel pro strategický rozvoj, GORDIC
  • Václav Koudele, Microsoft
Přihlásit se můžete zde: 

Zdroj: